D0PPA actieve partner van 1 Gezin 1 Plan Voor- en Noorderkempen

1G1P Groot Antwerpen

Logo 1G1P

 

 

 

 

 

1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden binnen VAPH en Jongerenwelzijn en partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en ook wij als Dienst OndersteuningsPlan Provincie Antwerpen en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

 

We nemen actief deel aan het samenwerkingsverband Voor- en Noorderkempen alsook Groot-Antwerpen.

In regio Zuiderkempen is er samenwerking met Trefplaats en in de Zuidkant met Trawant vzw

De verschillende partners:

  • bundelen hun expertise en capaciteit
  • bekijken situaties vanuit verschillende invalshoeken
  • brengen hun aanbod naar de wijk, dichtbij het gezin
  • besteden aandacht aan verschillende levensdomeinen 
  • werken samen met het netwerk van het gezin
  • houden rekening met diversiteit en de rechten van het gezin
  • bieden alternatieven aan in afwachting van meer gepaste hulpverlening